Få den bästa möjliga casinoupplevelsen

Hur onlinespel kan påverka ditt liv positivt

Att vara beroende av onlinespel kan ha en positiv inverkan på ditt liv. Det finns dock flera saker att ta hänsyn till, bland annat risken för missbruk, den sociala aspekten och den fysiska hälsan.

Psykisk hälsa

Även om det inte råder någon konsensus om hur onlinespel påverkar den mentala hälsan, tyder vissa studier på att överdrivet spelande kan leda till psykologiska och sociala problem. Dessutom kan spel vara beroendeframkallande. American Psychiatric Association's Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM-5) beskriver ett antal kriterier som kan användas för att identifiera missbruk. Några av kriterierna är: behovet av att fly från psykologiska problem, önskan att undvika eller minska de negativa konsekvenserna av spelet, tendensen att ljuga om frekvensen, förlust av intresse för andra aktiviteter, bristande kontroll över spelet, tendensen att vara besatt av spelet.

Världshälsoorganisationen har också erkänt spelmissbruk på internet som ett psykiskt problem. I en nyligen genomförd studie från Oxford University utvärderades hur populära spel påverkar humöret. Deltagarna fyllde i validerade frågeformulär för självrapportering. De fick också frågor om minne och koncentration.

Författarna till studien menar att det kan finnas ett omvänt förhållande mellan psykologisk motståndskraft och IGD. De fann att gruppen av spelare med hög risk för spelberoende rapporterade högre symptom på depression och psykologisk motståndskraft än gruppen av spelare med låg risk för spelberoende.

Fysisk hälsa

Oavsett om du är en ivrig spelare eller en tillfällig spelare har videospel fördelar. Detta gäller särskilt om de är en del av en hälsosam livsstil. De kan till exempel bidra till att förbättra uppmärksamhet, balans och motorisk kontroll. De kan också vara bra för ditt sinne och ge dig en välbehövlig distraktion från ett stressigt jobb eller liv.

Den verkliga anledningen till att spela videospel är underhållning. Om du inte står ut med att titta på skärmen är det dags att stänga av den. Det är bra att hålla ögonen på priset.

Vissa studier har undersökt kopplingen mellan elektroniska spel och fysisk aktivitet. En av de bästa studierna utfördes av en grupp svenska forskare som testade 60 frågor i en undersökning med över 1000 studenter. Resultaten publicerades i en ansedd tidskrift. Författarna utvecklade ett test som använde formeln BMI = W (kg)/H2 (m2) för att mäta varje deltagares kroppsvikt.

Sociala aspekter

Oavsett om du gillar att spela onlinespel eller bara titta på när andra gör det är det viktigt att förstå den sociala aspekten av spelandet. Det finns spel som saknar sociala funktioner, men de flesta av de senaste årens stora succéer innehåller minst en, om inte fler.

Det tydligaste exemplet är chattfunktionen i spelet, som gör det möjligt för spelarna att interagera i realtid. Många spel ger spelarna möjlighet att kommunicera med andra människor runt om i världen.

Detta är ett roligt sätt att chatta med andra spelare, men en spydig kommentar under ett spel kan få allvarliga konsekvenser. Det är också ett utmärkt sätt att bryta isen när du möts personligen.

Andra exempel är att använda avancerade vapen i spelet och fuskkoder. Se till att du bara köper dem från en pålitlig källa. Företaget bör också ge dig en garanti. Du bör också undvika att köpa saker i spelet från främlingar. Detta kan leda till ekonomiska förluster.

Risk för missbruk

Det finns allt fler bevis för att spelberoende på nätet kan orsaka psykiska problem. Det kan vara möjligt att mildra dessa skadliga effekter genom att delta i hälsosamma aktiviteter.

Spelberoende är ett tillstånd där människor inte kan kontrollera sin önskan att spela videospel trots de negativa konsekvenserna. Denna sjukdom kan leda till abstinenssymtom som aggressivitet och irritabilitet. Dessutom kan det leda till andra negativa psykologiska och fysiska konsekvenser.

Det är mycket omdiskuterat huruvida onlinespel kan leda till beroendeframkallande effekter. Forskare har identifierat flera riskfaktorer och klassificeringar. Vissa av dem grupperade dessa risker efter sociala faktorer, andra efter beteendemässiga och psykologiska faktorer.

Det har tidigare gjorts studier som visar på en koppling mellan mobilspelsberoende och ångest, depression och ensamhet. Dessa resultat var dock begränsade till tvärsnittsundersökningar.

I en nyligen genomförd studie undersöktes kopplingen mellan onlinespel och mellanmänskliga relationer. Den visade att personer som hade allvarliga tendenser till spelstörningar på internet hade högre nivåer av social ångest än normala användare.