2021-10-20 17:51:26
Kund Vård!

En nöjd kund betyder inte en lojal kund".
Jag vänder mig mot begreppet kundlojalitet.

Lojalitet betyder sveklöshet och solidaritet. Är då bristande kundlojalitet ett uttryck för svek och bristande solidaritet från kundens sida? Är det kunden som ska ställas till svars om denne byterleverantör?

Det är självklart alltid producentens fel om kunden är "illojal".

Jag talar hellre om återbesökande kund. Hur får vi då kunder att göra återbesök i butiken, på webben eller dyl? Jo, det handlar om kundinternalisering, vilket innefattar all kraft som vi producenter ägnar åt att lära känna kunden. Vi ska göra kundens sak till vår, "vi ska ta på oss deras skjortor och lukta deras svett!".

Det handlar om att ligga steget före, så att när kunden ställer nya krav på oss och produkten ska vi redan vara mitt i förnyelsesteget.


/Kristina EdströmSkicka debatten till en vän

Tillbaka till senaste nytt