2021-05-08 14:26:55
Lugnare prisutveckling på IT-tjänster

Arbetskostnaden för IT-konsultjänster har ökat med 5,8 procent första kvartalet i år jämfört med motsvarande period förra året. Det visar Statistiska centralbyråns arbetskostnadsindex för kvartal ett i år. Men ökningen har bromsats in jämfört med perioden 1999-2000, då den var 6,9 procent. Orsaken är vikande konjunktur och ökad tillgång på konsulter.

Lönerna är en avgörande faktor för arbetskostnaden inom IT-branschen och utgör omkring tre fjärdedelar av kostnaderna. Men de har slutat att öka dramatiskt.

– Nu ligger lönerna på en förhållandevis stabil nivå och jag skulle gissa att kostnadsindex fortsätter att avta, säger Tomas Franzén, ordförande för IT-Företagens konsultråd.

Arbetskostnadsindex omfattar i stort sett alla som är verksamma inom IT-branschen, från anställda med enklare rutinuppgifter till konsulter med spetkompetens. Indexet beräknas utifrån alla arbetskraftskostnader; lön, semester, sjuklön och arbetsgivaravgifter. Rörliga lönetillägg som provisioner och övertid ingår inte./Kristina EdströmSkicka nyheten till en vän

Tillbaka till senaste nytt