2021-05-08 14:26:16
Företag förlorar miljarder vid programköp

Sifo har tillsammans med SAS Institute intervjuat 400 befattningshavare på de största företagen inom offentlig och privat sektor. I genomsnitt investerade dessa företag sju miljoner förra året i program.

Men företagen är besvikna över investeringarna. 41 procent av cheferna på företagen anser att det tog längre tid än planerat att införa programmen. En av fem uppgav att förseningarna var mer än ett år. Cirka 40 procent av bolagen anser dessutom att syftet med investeringen inte uppnåddes till fullo.

Befattningshavarna lägger en del av skulden på det egna företagets ledning – 35 procent av dem anser att ledningen inte har kompetens nog att ta beslut om programinvesteringar.

- Företagsledningen tycks inte lära sig någonting. De har fortfarande kvar rationaliseringstänkandet i stället för att se på IT som något som ökar lönsamheten, säger Mats Röhfors, vd på SAS Institute.

Företagsledningen ser på IT från ett föråldrat perspektiv och jagar kostnader i stället för att öka lönsamheten, enligt honom.


/Kristina EdströmSkicka nyheten till en vän

Tillbaka till senaste nytt