Du är besökare:
Besökare just nu:
Du loggade in:


  82433
  13
  2022-02-21 14:06:05


    Om oss

    Historik

    Lediga tjänster

    Sponsring

» Miljöpolicy

    Xtranet
First InSYS skall
  • erbjuda en god och säker arbetsmiljö för våra anställda
  • använda energi på ett ansvarsfullt sätt i all verksamhet
  • visa respekt för naturresurserna genom återanvända och återvinna
  • uppfylla eller överträffa gällande myndighetskrav. Där sådana saknas, etablera egna normer och standarder och fortlöpande förbättra dessa

FIRST INSYS • Bultgatan 5 • 853 50 Sundsvall
Tel: 060-61 61 42 • Mail: [email protected]